post image

Các Annotation trong Spring MV

1. @Configuration Được sử dụng để chỉ ra rằng class khai báo sử dụng Annotation @Configuration sẽ khai báo một hoặc nhiều @Bean method trong class đó. Những class khai báo với @Configuration sẽ được Spring Container quản lý và tạo Bean trong lúc chương trình đang chạy. Thông thường

post image

I18N (Internationalization) đa ngôn ngữ với Spring MVC

Quốc tế hoá trong Spring MVC Để i18n và l10n ứng dụng, yêu cầu phải: Tách các thành phần văn bản thành các tệp properties Làm cho ứng dụng có khả năng chọn và đọc chính xác các trường từ tệp thuộc tính. Tách các thành phần văn bản thành các tệp

Kiểm thử tích hợp trong Spring MVC

Kiểm thử tích hợp là các phép kiểm thử kiểm tra mối giao tiếp đầu/cuối giữa các thành phần của hệ thống. Ví dụ như kiểm tra hành vi của backend trước request của frontend. Thư viện Kiểm thử tích hợp trong Spring MVC cũng yêu cầu một framework kiểm

post image

JAVA CÓ VAI TRÒ GÌ ĐỐI VỚI INTERNET OF THINGS?

IoT hay Internet of Things đóng một vai trò quan trọng trong thế giới hiện nay. Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến trên thế giới. Vậy Java có vai trò gì đối với IoT? Internet kể từ khi ra đời đã mang đến một “cơn bão”, thay

IOT (Internet Of Things) là gì và ứng dụng của nó?

Intetnet of things là gì? Internet of things hay viết tắt là IOT, tiếng Việt đang dùng phổ biến là internet vạn vật là một thuật ngữ tiếng Anh chỉ các thiết bị được kết nối với internet để điều khiển bằng bằng máy tính cá nhân hoặc thiết bị

Kiến thức cơ bản về JQuery vàAjax

AJAX – “Asynchronous JavaScript and XML” – là một bộ công cụ cho phép load dữ liệu từ server mà không yêu cầu tải lại trang. Nó sử dụng chức năng sẵn có XMLHttpRequest(XHR) của trình duyệt để thực hiện một yêu cầu đến server và xử lý dữ liệu

Hướng dẫn tạo form login với Spring MVC

Trong bài Hướng dẫn sử dụng form trong Spring MVC , chúng tôi sẽ trình bày cách thiết kế màn hình đăng ký gồm tên đăng nhập, mật khẩu và email. Hướng dẫn sử dụng form trong Spring MVC – Các bước thực hiện 1/ Tạo một model tên SignUpForm Nhập

Hướng dẫn validation trong Spring MVC

1/ Tạo một Maven Web Application Project Các bạn có thể tạo mới một Project. Trong bài hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng lại project của bài Hướng dẫn tạo màn hình đăng ký với Spring MVC 2/ Mở file pom.xml và thêm dependency <!– Hibernate Validator –> <dependency>