Heap Và Stack Khác Biệt Đến Như Thế Nào?

Trong lập trình, ngoài việc viết code sao cho đẹp và tối ưu, bên cạnh đó còn một vấn đề khá nhức nhối chính là quản lý bộ nhớ. Đôi khi chỉ vì quên giải phóng một “em nào đó” mà dẫn đến cả chương trình bị “đơ” do tràn

3 Cách Sinh Số Ngẫu Nhiên Với Java

Số ngẫu nhiên là một số được chọn từ một nhóm giới hạn hoặc vô hạn các số mà không có một quy luật cụ thể để dự đoán được. Một chương trình sinh ra số ngẫu nhiên sẽ tạo ra các số khác nhau tại những thời điểm khác

post image

Trí Tuệ Nhân Tạo – Kẻ Đánh Cắp Việc Làm

Chúng ta đang ở trong thời đại 4.0 với sự can thiệp, tác động sâu rộng về nhiều mặt của các tiến bộ công nghệ từ các ngành công nghiệp cho tới đời sống hàng ngày. Đi kèm với đó là sự lo sợ về việc AI – Trí tuệ

post image

Session và Cookie Khác Nhau Thế Nào Trong Js?

Chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu của người dùng thông qua database bên phía server. Nhưng nếu tất cả những thứ liên quan đến người dùng đều lưu vào database ở server thì có thực sự cần thiết không ? Chắc chắn là không rồi, cơ bản là

post image

Unit Test Siêu Cơ Bản Với Java

Khi viết ra một đoạn code, ngoài việc nó chịu chạy ra thì chúng ta cần phải đảm bảo nó chạy đúng với ý đồ của mình (đề bài, yêu cầu,…). Mọi người thường dùng cách in từng kết quả ra màn hình và kiểm tra bằng mắt, điều này

post image

Explainable AI – AI Dễ Hiểu – Hiểu AI?

AI đang ngày càng thâm nhập vào đời sống và ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội hiện nay không chỉ trong lĩnh vực công nghệ mà còn ở cả y tế, an ninh, giáo dục, luật pháp,… những ngành nghề ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mạng của

post image

Top 5 Thành Tựu AI Thay Đổi Thế Giới Năm Qua

Năm 2020 chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của Trí tuệ nhân tạo. Thế giới đã ghi nhận rất nhiều thành tựu về AI / Machine Learning trong các lĩnh vực như Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Thị giác máy tính (Computer Vision), Robotics. Những cải tiến

post image

Giải Mã Thuật Toán LIME Trong Explainable AI

Explainable AI – XAI, như đã giới thiệu lần trước, đây là món vũ khí giúp chúng ta hiểu rõ thực sự AI đang làm gì. Đi sâu vào chi tiết thì lần này mình sẽ trình bày về thuật toán LIME. Hãy xem một “trái chanh” có thể “mổ