[Bài đọc] Authorization

15. Authorized

Authorization là quá trình để xác định xem người dùng được xác thực có quyền truy cập vào các tài nguyên cụ thể hay không. Nó xác minh quyền của bạn để cấp cho bạn quyền truy cập vào các tài nguyên như thông tin, cơ sở dữ liệu, file, v.v. Authorization thường được đưa ra sau khi xác thực xác nhận các đặc quyền của bạn để thực hiện. Nói một cách đơn giản hơn, nó giống như cho phép ai đó chính thức làm điều gì đó hoặc bất cứ điều gì.

Các hình thức phân quyền thường gặp là:

+ Role-based authorization: Phân quyền dựa trên vai trò của người dùng. Ví dụ trong WordPress có các role như là  Subscriber, Contributor, Author, Editor, Administrator và mỗi một role sẽ có những quyền khác nhau và mỗi người dùng sẽ được phân role có quyền tương ứng. Đối với những hệ thống có nhiều người dùng thì role-based là cách tiếp cận tốt nhất để tiết kiệm thời gian trong việc phân quyền.

+ Object-based authorization: Phân quyền theo đối tượng. Cách này sẽ phân quyền cho từng đối tượng cụ thể. Ví dụ những đối tượng trong nhóm A, B được phân quyền chỉnh sửa các bài viết trong danh mục. Nhưng đối tượng trong nhóm A chỉ chỉnh sửa được bài viết trong danh mục C, đối trượng trong nhóm B chỉ chỉnh sửa bài viết trong danh mục D.

Sau đây là bảng so sánh giữa authen và author

AuthenticationAuthorization
Authentication xác nhận danh tính của bạn để cấp quyền truy cập vào hệ thống.Authorization xác định xem bạn có được phép truy cập tài nguyên không.
Đây là quá trình xác nhận thông tin đăng nhập để có quyền truy cập của người dùng.Đó là quá trình xác minh xem có cho phép truy cập hay không.
Nó quyết định liệu người dùng có phải là những gì anh ta tuyên bố hay không.Nó xác định những gì người dùng có thể và không thể truy cập.
Authentication thường yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.Các yếu tố xác thực cần thiết để authorization có thể khác nhau, tùy thuộc vào mức độ bảo mật.
Authentication là bước đầu tiên của authorization vì vậy luôn luôn đến trước.Authorization được thực hiện sau khi authentication thành công.
Ví dụ, sinh viên của một trường đại học cụ thể được yêu cầu tự xác thực trước khi truy cập vào liên kết sinh viên của trang web chính thức của trường đại học. Điều này được gọi là authentication.Ví dụ, authorization xác định chính xác thông tin nào sinh viên được phép truy cập trên trang web của trường đại học sau khi authentication thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.