Bài tập SQL tuyển lập trình viên của FPT FSOFT

1. Tổng quan

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Dưới đây là đề thi tuyển sinh lập trình viên môn SQL Sever của FPT FSOFT. 

 

Tham khảo thêm: 50 CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ SQL THƯỜNG GẶP.

Tham gia KHOÁ HỌC CGC JAVA TRỞ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN JAVA FULL-STACK TRONG 6 THÁNG

Câu hỏi:

Câu 1: Hãy tự định nghĩa kiểu dữ liệu cho các cột, sau đó tạo đầy đủ lược đồ cơ sở dữ liệu
quan hệ như mô tả ở trên.

Câu 2: Nhập toàn bộ dữ liệu mẫu đã được minh họa ở trên vào cơ sở dữ liệu

Câu 3: Liệt kê những dòng xe có số chỗ ngồi trên 5 chỗ

Câu 4: Liệt kê thông tin của các nhà cung cấp đã từng đăng ký cung cấp những dòng xe
thuộc hãng xe “Toyota” với mức phí có đơn giá là 15.000 VNĐ/km hoặc những dòng xe
thuộc hãng xe “KIA” với mức phí có đơn giá là 20.000 VNĐ/km

Câu 5: Liệt kê thông tin toàn bộ nhà cung cấp được sắp xếp tăng dần theo tên nhà cung
cấp và giảm dần theo mã số thuế

Câu 6: Đếm số lần đăng ký cung cấp phương tiện tương ứng cho từng nhà cung cấp với
yêu cầu chỉ đếm cho những nhà cung cấp thực hiện đăng ký cung cấp có ngày bắt đầu
cung cấp là “20/11/2015”

Câu 7: Liệt kê tên của toàn bộ các hãng xe có trong cơ sở dữ liệu với yêu cầu mỗi hãng xe
chỉ được liệt kê một lần

Câu 8: Liệt kê MaDKCC, MaNhaCC, TenNhaCC, DiaChi, MaSoThue, TenLoaiDV, DonGia,
HangXe, NgayBatDauCC, NgayKetThucCC của tất cả các lần đăng ký cung cấp phương
tiện với yêu cầu những nhà cung cấp nào chưa từng thực hiện đăng ký cung cấp phương
tiện thì cũng liệt kê thông tin những nhà cung cấp đó ra

Câu 9: Liệt kê thông tin của các nhà cung cấp đã từng đăng ký cung cấp phương tiện
thuộc dòng xe “Hiace” hoặc từng đăng ký cung cấp phương tiện thuộc dòng xe “Cerato”

Câu 10: Liệt kê thông tin của các nhà cung cấp chưa từng thực hiện đăng ký cung cấp
phương tiện lần nào cả.

ĐÁP ÁN:

Mình sẽ làm từ câu truy vấn nhé.

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

Câu 8:

Câu 9:

Câu 10:

Nguồn: https://nguyenvanhieu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.