[Thực hành] ứng dụng blog quốc tế

Mục tiêu Luyện tập sử dụng spring message bundle, luyện tập triển khai i18n và l10n. Mô tả Với tài nguyên là một dự án Spring MVC đang chạy, triển khai internationalize. Có thể sử dụng mã stock tại nhánh master của project này. Sau khi hoàn thành, học viên sẽ:

[Bài đọc] I18N (Internationalization)

Quốc tế hoá trong Spring MVC Để i18n và l10n ứng dụng, yêu cầu phải: Tách các thành phần văn bản thành các tệp properties Làm cho ứng dụng có khả năng chọn và đọc chính xác các trường từ tệp thuộc tính. Tách các thành phần văn bản thành các tệp

[Bài đọc] Localization

Trong thời đại toàn cầu hóa, các ứng dụng trở nên có nhu cầu được triển khai ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau. Có hai thuật ngữ cần được nhắc tới ở đây. Đầu tiên là Internationalization – quốc tế hóa, thường được viết tắt là i18n