[Thực hành] Phân quyền dựa trên vai trò

Mục tiêu Luyện tập triển khai cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (role-based authorization). Nội dung Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng để luyện tập cơ chế phân quyền dựa trên vai trò của người dùng. Ứng dụng sẽ cho phép tạo ra

[Bài đọc] Authorization

Authorization là quá trình để xác định xem người dùng được xác thực có quyền truy cập vào các tài nguyên cụ thể hay không. Nó xác minh quyền của bạn để cấp cho bạn quyền truy cập vào các tài nguyên như thông tin, cơ sở dữ liệu, file,