[Thực hành] Tích hợp CI/CD với Jenkins

Mục tiêu Nắm được phương pháp tích hợp CI/CD với Jenkins Mô tả Cài đặt Jenkins và cấu hình tích hợp Jenkins với GIT Hướng dẫn Bước 1: Cài đặt và cấu hình Jenkins Làm theo hướng dẫn bên dưới https://viblo.asia/p/continuous-integration-with-jenkins-bai-2-cai-dat-va-cau-hinh-jenkins-L4x5xRwYZBM Bước 2: Tích hợp Jenkins với GIT Làm theo hướng

[Bài đọc] CI/CD

CI là viết tắt của Continuous Integration Là tích hợp liên tục, nhằm liên tục tích hợp các source code của các members trong team lại một cách nhanh chóng, giúp kiểm soát được tình hình phát triển thông qua các bước kiểm thử (Integration test, regession test), nhằm đưa sản phẩm đạt

[Thực hành] Deploy ứng dụng Spring Boot

Mục tiêu Luyện tập đóng gói và deploy ứng dụng được phát triển trên Spring Boot. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ đóng gói và deploy ứng dụng được phát triển trên Spring Boot lên server Tomcat. Hướng dẫn Bước 1: Tạo dự án Spring Boot Để tạo mới

[Thực hành] Deploy ứng dụng lên Tomcat

Mục tiêu Luyện tập đóng gói file .war và deploy lên Tomcat. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ đóng gói ứng dụng Blog đã phát triển ở các bài trước và deploy lên server Tomcat. Hướng dẫn Bước 1: Checkout ứng dụng Blog Chúng ta checkout ứng dụng Blog,

[Bài đọc] Triển khai các ứng dụng Spring Boot

Spring Boot được xây dựng trên Spring và phục vụ bất cứ nơi nào Spring có thể phục vụ. Nó thỏa mãn tính di động của Spring. Spring Boot cho phép nhà phát triển tập trung vào sự phát triển của ứng dụng trước, và loại bỏ đi sự cần