[Thực hành] Lưu tên người dùng sử dụng Cookie

Mục tiêu Luyện tập thao tác với Cookie trong ứng dụng Spring MVC. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một tính năng cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng và ghi nhận lại tên của người dùng nếu đăng nhập thành công. Nếu lần

[Thực hành] Đếm số lượt view trang

Mục tiêu Luyện tập triển khai cơ chế session trong Spring MVC. Mô tả Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một tính năng cho phép ghi nhận số lần người dùng truy cập trang web trong một phiên làm việc. Ứng dụng sẽ ghi nhận và hiển thị

[Bài đọc] Cookie trong Spring MVC

Đọc Http Cookie trong Spring MVC Spring MVC framework cung cấp một annotation rất hữu ích là @CookieValue để truy cập tập dữ liệu trong bất kỳ http cookie nào. Annotation này có thể lấy ra cookie từ http request  và lặp qua danh sách cookie. Annotation @CookieValue có thể

[Bài đọc] Session trong Spring MVC

1. @SessionAttributes Annotation @SessionAttributes được sử dụng ở cấp độ lớp. Thông thường, nó được sử dụng trên lớp @Controller. Giá trị của ‘value’ là 1 kiểu String có tên phù hợp với tên được sử dụng trong @ModelAttribute ở cấp phương thức hoặc ở cấp tham số phương thức.