post-image

Cơ Bản Nhưng Quan Trọng: Stack Và Queue

1. Tổng quan

Bài viết sẽ trình bày về 2 cấu trúc dữ liệu khá cơ bản nhưng cực kì quan trong lập trình là Stack và Queue.

Stack và Queue là gì?

Stack (ngăn xếp) là một cấu trúc dữ liệu hoạt động theo nguyên tắc LIFO (Last In First Out), vào sau ra trước. Để dễ hình dung thì nó giống với hình ảnh 1 chông sách, tuy nhiên chồng sách này phải tuân theo một quy tắc đó là khi thêm một cuốn sách mới vào chồng thì phải thêm vào phía trên chồng sách và khi lấy sách ra cũng phải lấy từ phía trên.

Tương tự như Stack, Queue (hàng đợi) cũng là một cấu trúc dữ liệu. Về hình ảnh của Queue thì chính tên gọi đã giúp ta tưởng tượng ra nó. Chúng ta có thể hình dung đó là hình ảnh một hàng người đang xếp hàng để mua pizza, và dĩ nhiên tính chất của hàng người này đó là ai đến trước thì được mua trước(dĩ nhiên sẽ có trường hợp có người được ưu tiên mua trước, tuy nhiên chúng ta sẽ nói đến trường hợp này ở một bài viết khác về hàng đợi ưu tiên).

Chính vì vậy Queue hoạt động theo nguyên tắc FIFO (First In First Out), vào trước ra trước.

Kết luận:

Trên đây là những chia sẻ của mình về 2 kiểu dữ liệu Stack và Queue. Hi vọng sau bài viết này các bạn sẽ có 1 cái nhìn tổng quan về 2 kiểu dữ liệu trên. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo!

Leave a Reply

Your email address will not be published.