post-image

List câu hỏi phỏng vấn SQL kinh điển

1. Tổng quan

Xin chào các bạn. Trong bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tuyển tập các câu hỏi phỏng vấn SQL kinh điển để các bạn có thể luyện lại trước khi đi phỏng vấn để có thể tự tin hơn.

Phỏng vấn

 

 1. SQL là gì?
 2. Làm thế nào để chọn tất cả bản ghi từ table?
 3. Định nghĩa JOIN và các loại JOIN khác nhau?
 4. Cú pháp để thêm bản ghi vào một bảng là gì?
 5. Làm thế nào để bạn thêm một cột vào một bảng?
 6. Xác định câu lệnh Delete SQL?
 7. Xác định COMMIT?
 8. Khóa chính (PRIMARY KEY )là gì?
 9. Khóa ngoại (Foreign key) là gì?    
 10. CHECK Constraint – Ràng buộc CHECK là gì?
 11. Một bảng có thể có nhiều hơn một khoá ngoại?
 12. Trường dữ liệu BOOLEAN có giá trị nào?
 13. Thủ tục lưu trữ (stored procedure) là gì?    
 14. IDENTITY trong SQL là gì?
 15. NORMALIZATION – Chuẩn hóa là gì
 16. Trigger là gì ?    
 17. Làm thế nào để lấy ra các hàng ngẫu nhiên từ một bảng?    
 18. Cổng TCP / IP nào mà SQL Server chạy?
 19. Viết một truy vấn SELECT SQL mà trả về mỗi bản ghi chỉ một lần từ một bảng?
 20. DML và DDL là gì?

 

Trên đây là tổng hợp các câu hỏi lập trình SQL kinh điển mà chúng tôi sưu tầm được. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện trước khi đi phỏng vấn. Nếu các bạn còn có những câu hỏi nào khác thì xin hãy comment phía dưới để mọi người cùng học hỏi.

 

Tham khảo thêm: 50 CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ SQL THƯỜNG GẶP.

Tham khảo thêm: Bài tập SQL tuyển lập trình viên của FPT FSOFT.

Leave a Reply

Your email address will not be published.