[Bài đọc] Ứng dụng Spring MVC đầu tiên

Nguồn: Spring MVC: A Tutorial (Second Edition), Paul Deck Ứng dụng springmvc-intro1 giới thiệu một ứng dụng Spring MVC cơ bản. Nó cho bạn thấy cách hoạt động của Spring MVC. Cấu trúc thư mục Hình 3.1 cho thấy cấu trúc thư mục của springmvc-intro1. Lưu ý rằng thư mục WEB-INF/lib chứa tất cả

[Bài đọc] Spring MVC

Spring Framework là một nền tảng mã nguồn mở phổ biến để phát triển ứng dụng Java EE. Nền tảng này được cài đặt đầy đủ các đặc tính của MVC pattern để xây dựng các ứng dụng Web. Spring Framework cung cấp một front controller để xử lý hoặc lắng nghe mỗi

[Bài đọc] Giới thiệu về Spring MVC

Nguồn: Spring MVC: A Tutorial (Second Edition), Paul Deck Spring MVC là một framework giúp các nhà phát triển viết các ứng dụng MVC nhanh hơn. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích của Spring MVC. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về một số thành

Automation Testing

1. Khái niệm Trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, thì kiểm thử tự động hay còn gọi là Automation testing đóng một vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng suất kiểm thử, giảm thiểu lỗi cũng như sự nhàm chán với việc kiểm thử bằng tay trong

post-image

[Bài đọc] Spring Boot

Spring Boot là một trong số các module của Spring framework, cung cấp tính năng RAD (Rapid Application Development). Spring Boot được sử dụng để tạo ra một ứng dụng độc lập dựa trên Spring mà có thể chạy ngay với rất ít cấu hình cần thêm. Spring Boot không cần

post-image

Giới thiệu về Spring MVC

Spring MVC là một framework giúp các nhà phát triển viết các ứng dụng MVC nhanh hơn. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích của Spring MVC. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về một số thành phần cơ bản của Spring MVC, chẳng hạn