post-image

BỐN PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN TƯ DUY LẬP TRÌNH

Mình cũng có khuyên là rèn luyện tư duy lập trình cũng giống như tập tạ, muốn giỏi thì phải chịu khó rèn luyện thường xuyên. Vì vậy, trong bài này mình sẽ chia sẽ về 4 phương pháp rèn luyện tư duy lập trình mà mình thấy hiệu quả nhé!

post-image

Giá trị của một Full-stack developer

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về full stack developer. Họ là ai? Họ làm việc như thế nào? Giá trị của họ ra sao? Nào cùng tìm hiểu nhé! Full-stack developer, họ là ai? Hầu hết các developer dành phần lớn thời gian của sự nghiệp

post-image

Web services là gì ?

Web service (dịch vụ web) là tập hợp các giao thức và tiêu chuẩn mở được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng hoặc giữa các hệ thống. Các ứng dụng phần mềm được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau hoặc chạy trên

@Component vs @Repository and @Service trong Spring MVC

1. Giới thiệu Trong hướng dẫn nhanh này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác biệt giữa   các chú thích @Component, @Repository, @Service , trong Spring Framework. 2. Chú thích trong Spring mvc Trong hầu hết các ứng dụng điển hình, chúng tôi có các lớp riêng biệt như truy cập dữ

post-image

Các Annotation trong Spring MV

1. @Configuration Được sử dụng để chỉ ra rằng class khai báo sử dụng Annotation @Configuration sẽ khai báo một hoặc nhiều @Bean method trong class đó. Những class khai báo với @Configuration sẽ được Spring Container quản lý và tạo Bean trong lúc chương trình đang chạy. Thông thường