post-image

SQL Hay NoSQL: Đâu Là Sự Lựa Chọn Tốt Hơn?

1. Tổng quan

NoSQL Database là một hệ cơ sở dữ liệu mới nổi trong giới lập trình. Còn SQL Database lại 1 lão làng đã có mặt cũng như được sử dụng từ khá lâu. Vậy chúng ta nên sử dụng loại CSDL nào cho các dự án của mình. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

SQL là gì?

SQL chính là viết tắt của Structured Query Language là ngôn ngữ chuẩn để xử lý Cơ sở dữ liệu quan hệ. Một cơ sở dữ liệu quan hệ xác định các mối quan hệ dưới dạng các bảng.

Các cơ sở dữ liệu quan hệ như Cơ sở dữ liệu MySQL, Oracle, MS SQL Server, Sybase, v.v. sử dụng SQL.

NoSQL là gì?

NoSQL là một thuật ngữ chung cho các hệ CSDL không sử dụng mô hình dữ liệu quan hệ. NoSQL đặc biệt nhấn mạnh đến mô hình lưu trữ cặp giá trị – khóa và hệ thống lưu trữ phân tán.

Chọn SQL hay NoSQL?

Đây vẫn là câu hỏi quan trọng mà hầu hết các công ty phải đối mặt ngày nay. Quyết định lớn nhất khi chọn cơ sở dữ liệu là chọn cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) hoặc cơ sở dữ liệu không quan hệ (NoSQL). Mặc dù cơ sở dữ liệu quan hệ là một lựa chọn khả thi trong hầu hết các trường hợp, nhưng nó không phù hợp với các bộ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn. Đây là lý do chính cho sự phổ biến của hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL trong các công ty Internet lớn như Google, Yahoo, Amazon, v.v.

Cả cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL đều phục vụ cùng một mục đích tức là lưu trữ dữ liệu nhưng chúng thực hiện theo những cách rất khác nhau. Có nhiều điểm khác biệt giữa cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL và điều quan trọng là phải hiểu chúng để đưa ra lựa chọn sáng suốt về loại cơ sở dữ liệu cần thiết.

Vậy điểm khác nhau là gì?

1. Ngôn ngữ

Hãy tưởng tượng rằng trong thế giới CSDL, mọi người đều nói Ngôn ngữ X. Vì vậy, sẽ khá bối rối nếu bạn bắt đầu nói ngôn ngữ Y ở giữa đó. Đây là trường hợp của cơ sở dữ liệu SQL. CSDL SQL thao tác dữ liệu dựa trên SQL là một trong những tùy chọn ngôn ngữ linh hoạt và được sử dụng rộng rãi nhất hiện có. Mặc dù điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn an toàn, đặc biệt đối với các truy vấn phức tạp, nhưng nó cũng có thể bị hạn chế. Điều này là do nó yêu cầu sử dụng các lược đồ được xác định trước để xác định cấu trúc của dữ liệu trước khi bạn làm việc với nó và việc thay đổi cấu trúc có thể khá khó hiểu (như sử dụng ngôn ngữ Y).

Bây giờ một lần nữa hãy tưởng tượng một thế giới cơ sở dữ liệu nơi nhiều ngôn ngữ giống nhau được nói. Trong khi thế giới này có một chút hỗn loạn, nói tiếng Y sẽ ổn vì bạn chắc chắn sẽ tìm được một người bạn! Đây là cơ sở dữ liệu NoSQL có một lược đồ động cho dữ liệu phi cấu trúc. Ở đây, dữ liệu được lưu trữ theo nhiều cách có nghĩa là nó có thể là document-orientedcolumn-orientedgraph-based, v.v. Tính linh hoạt này có nghĩa là các tài liệu có thể được tạo mà không cần có cấu trúc xác định và vì vậy mỗi tài liệu có thể có cấu trúc độc đáo của riêng nó .

2. Khả năng mở rộng

Ví dụ: Hãy nghĩ về một tòa nhà cao trong khu phố của bạn. Nếu được lựa chọn, sẽ tốt hơn nếu bạn thêm nhiều tầng trong tòa nhà này hay tạo một tòa nhà mới hoàn toàn cho nhiều cư dân hơn?

Đây là vấn đề đối với cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL. Cơ sở dữ liệu SQL có thể mở rộng theo chiều dọc. Điều này có nghĩa là tải trên một máy chủ duy nhất có thể được tăng lên bằng cách tăng những thứ như RAM, CPU hoặc SSD. (Có thể thêm nhiều tầng vào tòa nhà này). Mặt khác, cơ sở dữ liệu NoSQL có thể mở rộng theo chiều ngang. Điều này có nghĩa là có thể xử lý nhiều lưu lượng hơn bằng cách sharding hoặc thêm nhiều máy chủ hơn trong cơ sở dữ liệu NoSQL của bạn. (Có thể thêm nhiều tòa nhà vào khu vực lân cận).

Về lâu dài, tốt hơn là nên thêm nhiều tòa nhà hơn tầng vì điều đó ổn định hơn (Ít cơ hội tạo ra Tháp nghiêng Pisa hơn !!!). Do đó, NoSQL cuối cùng có thể trở nên lớn hơn và mạnh hơn, làm cho cơ sở dữ liệu NoSQL trở thành lựa chọn ưu tiên cho các tập dữ liệu lớn hoặc luôn thay đổi.

3. Thiết kế lược đồ

Một lược đồ đề cập đến bản thiết kế của cơ sở dữ liệu, tức là cách dữ liệu được tổ chức. Lược đồ của cơ sở dữ liệu SQL và cơ sở dữ liệu NoSQL là khác nhau rõ rệt. Hãy sử dụng một câu chuyện cười để hiểu rõ hơn về điều này:

Về cơ bản, điều này có nghĩa là quản trị viên cơ sở dữ liệu không thể tìm thấy một bảng trong NoSQL vì không có định nghĩa giản đồ tiêu chuẩn cho cơ sở dữ liệu NoSQL. Chúng là các cặp key-value, document-based, graph databases hoặc wide-column stores tùy thuộc vào yêu cầu. Mặt khác, nếu những người quản trị viên cơ sở dữ liệu đó đã truy cập vào một thanh SQL, họ chắc chắn sẽ tìm thấy các bảng vì cơ sở dữ liệu SQL có một lược đồ dựa trên bảng.

4. Cộng đồng

SQL là một công nghệ đã đạt đến độ “chín”(Có thể ví như ông Bác già nhưng rất khôn ngoan của bạn) và có rất nhiều nhà phát triển kinh nghiệm hiểu nó. Ngoài ra, sự hỗ trợ tuyệt vời có sẵn cho tất cả cơ sở dữ liệu SQL từ các nhà cung cấp của họ. Thậm chí có rất nhiều chuyên gia tư vấn độc lập có thể trợ giúp về cơ sở dữ liệu SQL để triển khai quy mô rất lớn.

Mặt khác, NoSQL tương đối mới (Cô em họ trẻ trung và vui vẻ!). Và vì vậy một số cơ sở dữ liệu NoSQL phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Ngoài ra, chỉ có giới hạn các chuyên gia bên ngoài mới có sẵn để thiết lập và triển khai các triển khai NoSQL quy mô lớn.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi lớn sau:

NoSQL có nhanh hơn SQL không?

Nói chung, NoSQL không nhanh hơn SQL và SQL cũng không nhanh hơn NoSQL. Nghĩa là tốc độ là một yếu tố cho cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL phụ thuộc vào ngữ cảnh.

Cơ sở dữ liệu SQL là cơ sở dữ liệu chuẩn hóa trong đó dữ liệu được chia nhỏ thành nhiều bảng logic khác nhau để tránh dư thừa dữ liệu và trùng lặp dữ liệu. Trong trường hợp này, cơ sở dữ liệu SQL nhanh hơn so với NoSQL ở các phép nối, truy vấn, cập nhật, v.v.

Mặt khác, cơ sở dữ liệu NoSQL được thiết kế đặc biệt cho dữ liệu phi cấu trúc có thể là document-orientedcolumn-orientedgraph-based, v.v. Trong trường hợp này, một thực thể dữ liệu cụ thể được lưu trữ cùng nhau và không được phân vùng. Vì vậy, việc thực hiện các thao tác đọc hoặc ghi trên một thực thể dữ liệu sẽ nhanh hơn đối với CSDL NoSQL so với CSDL SQL.

NoSQL có tốt hơn cho các dự án Big Data?

Cơ sở dữ liệu NoSQL cho dữ liệu lớn được phát triển đặc biệt bởi các công ty internet hàng đầu như Google, Yahoo, Amazon, v.v. Vì các cơ sở dữ liệu quan hệ hiện có không thể đáp ứng được các yêu cầu xử lý dữ liệu ngày càng tăng.

Cơ sở dữ liệu NoSQL có một lược đồ động phù hợp hơn nhiều với dữ liệu lớn vì tính linh hoạt là một yêu cầu quan trọng. Ngoài ra, một lượng lớn dữ liệu phân tích có thể được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu NoSQL để phân tích dự đoán. Một ví dụ về điều này là dữ liệu từ các trang web truyền thông xã hội khác nhau như Instagram, Twitter, Facebook, v.v. Cơ sở dữ liệu NoSQL có thể mở rộng theo chiều ngang và cuối cùng có thể trở nên lớn hơn và mạnh hơn nếu được yêu cầu. Tất cả những điều này làm cho cơ sở dữ liệu NoSQL trở thành lựa chọn ưu tiên cho các ứng dụng dữ liệu lớn.

Nói tóm lại, SQL và NoSQL có những sự đánh đổi khác nhau trong hệ thống của mình. Mặc dù cả hai có thể cạnh tranh trong bối cảnh của một dự án, nhưng khi đặt trong một bức tranh tổng thể thì lại có vai trò hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Việc quyết định lựa chọn công cụ nào cần phụ thuộc vào tính chất công việc thực tế.

Tạm kết

Như vậy trong bài viết này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về NoSQL và SQL, việc lựa chọn CSDL nào để sử dụng tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu của dự án mà bạn thực hiện. Nếu các bạn thấy bài viết hữu ích hãy share cho mọi người tham khảo!

Hãy để lại comment để mình có thể hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai. Cám ơn các bạn!

Nguồn: codelearn.io

Leave a Reply

Your email address will not be published.