[Thực hành] Deploy ứng dụng lên Tomcat

18. Deployment

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Mục tiêu

Luyện tập đóng gói file .war và deploy lên Tomcat.

Mô tả

Trong phần này, chúng ta sẽ đóng gói ứng dụng Blog đã phát triển ở các bài trước và deploy lên server Tomcat.

Hướng dẫn

Bước 1: Checkout ứng dụng Blog

Chúng ta checkout ứng dụng Blog, theo đường dẫn sau: (https://github.com/codegym-vn/spring-blog.git).

Bước 2: Đóng gói ứng dụng Blog

Chúng ta tiến hành chạy ứng dụng. Sau khi chạy ứng dụng, một file (.war) sẽ được sinh ra trong thư mục ( \build\libs\ ):

Copy file (.war) này để vào một thư mục bất kỳ trên máy tính. Trong ví dụ này, file (.war) sẽ được để vào ổ (\E:).

Bước 3: Deploy ứng dụng Blog lên Tomcat

Chạy Tomcat, truy cập vào ứng dụng(Tomcat Manager Application) theo url (http://localhost:8080/manager). Nhập vào như sau:

Sau đó nhấn “Deploy”.

Ứng dụng đã được triển khai lên Tomcat:

Chạy ứng dụng (http://localhost:8080/blog):

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.